invis on innovatiivinen hoito kasvaville teini-ikäisille.

Nyt parempien tarkkuussiivekkeiden kanssa.

Miksi Invisalign-hoito alaleukaluun asennon muokkauksella?

Invisalign-hoito alaleukaluun asennon muokkauksella on kliinisesti todistettu1 menetelmä luokan II korjaavalle hoidolle teini-ikäisillä potilailla. Sen avulla voidaan hoitaa monimutkaisempia teini-ikäisten tapauksia.

Tehokas hoito

Siirtää samaan aikaan leukaa eteenpäin ja oikaisee potilaiden hampaat.

Potilaan mukavuus2

Potilaat ilmoittivat tyytyväisyydestä ja paremmasta mukavuudesta verrattuna perinteisiin kiinteisiin laitteisiin.

Kliinisesti todistettu3

Kliininen tutkimus neljälläkymmenellä potilaalla osoitti, että Invisalign-hoito alaleukaluun asennon muokkauksella on tehokas luokan II purentavirheiden hoidossa kasvavilla teini-ikäisillä.

Ja nyt entistä kestävämpi4

Malliin tehdyt kolme avainmuutosta tekevät siivekkeistä kestävämmät verrattuna aiempiin siivekkeisiin.

Minkälaisille potilaille Invisalign-hoito alaleukaluun asennon muokkauksella sopii?

Invisalign-hoito alaleukaluun asennon muokkauksella on tarkoitettu esiteini-ikäisille ja teini-ikäisille, joilla on retrognaattisia luokan II purentavirheitä pysyvässä hampaistossa tai vakaassa myöhäisen vaiheen vaihduntahampaistossa. Paranneltu tarkkuussiivekkeiden ominaisuus on integroitu Invisalign oikomiskalvoihin.

Miten paremmat tarkkuussiivekkeet toimivat

Alaleukaluun eteenpäin siirtämisen lisäksi Invisalign-hoito alaleukaluun asennon muokkauksella samalla oikaisee ja tasoittaa hampaat.
Luokan II korjaus voidaan saavuttaa yhdellä tai useammalla hypyllä.

Nyt parempien tarkkuussiivekkeiden kanssa.

Paremmat tarkkuussiivekkeet parantavat Invisalign-hoitoa alaleukaluun asennon muokkauksella 3 tavalla:

Pidemmät ja kaarevat siivekkeet

Tarjoavat paremman kestävyyden5.

Ylä- ja alasiivekkeiden suurempi päällekkäisyys

Auttaa ylläpitämään leuan asentoa edempänä6.

Lisäkaari

Lisätty jokaiseen siipeen.

Aiheeseen liittyvä video

Katso, kun Tri Eugene Kohlov Torontosta, Kanadasta, kertoo kokemuksestaan Invisalign-hoidosta alaleukaluun asennon muokkauksella.

”Olen äärettömän tyytyväinen nähdessäni hymyt onnellisten potilaiden kasvoilla”

Tri Eugene Kholov, Kanada

Katso, mitä teini-ikäisillä potilaillamme on sanottavana Invisalign-hoidosta alaleukaluun asennon muokkauksella.

Kliininen protokolla ja parhaat käytännöt

Katso lisätietoja kliinisistä protokollista ja parhaista käytännöistä sivustolta learn.invisalign.com tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Invisalign-edustajaan.

1
Tallenna lähetys

Suunsisäiset kuvat lisäkuvilla alaleukaluun asennon muokkausta varten

2
Alaleukaluun asennon muokkauksen esivaihe (valinnainen)

Tarkoitus: mahdollistaa siivekkeiden sijoittaminen tai mahdollistaa ensimmäinen leukaluun asennon muutos

Kliininen hoito: alaleukaluun asennon muokkauksen esivaihe tehdään automaattisesti seuraavissa tilanteissa, jotta tarkkuussiivekkeiden asetus onnistuisi•  >7 mm syväpurenta•  > 20 mm:n poskihampaiden rotaatio•  Luokan II Div 2 etuhampaiden ensimmäinen siirtäminen eteenpäin, jotta saadaan 2 mm:n horisontaalinen ylipurenta•  Ristipurennan korjaus, jotta saadaan -2 mm:n – 4 mm:n posteriorinen horisontaalinen ylipurenta•  Tai hampaan liike lääkäreiden ohjeiden mukaisesti•  Rajalliset kliiniset mieltymykset•  Mukautettua valmistelua ei sallita niin, että tarkkuussiivekkeet asetettaisiin mahdollisimman nopeasti

Varaa aika seuraavalle:• Kiinnikkeiden asetus 

3
Alaleukaluun asennon muokkausvaihe

Tarkoitus: Priorisoida alaleukaluun asennon muokkaus samalla, kun hammasta voidaan samanaikaisesti siirtää, mikä voi olla rajallista tarkkuussiivekkeiden peittämille hampaille

Kliininen hoito: luokan II korjaus, kaaren koordinointi, horisontaalisen ylipurennan vähentyminen, hampaiden oikaisun tasoitus•  Tarkkuussiivekkeet korjaamaan lääkärin määrittämää AP-korjausta•  Rajalliset alatarkkuussiivekkeiden ominaisuudet•  Rajalliset kliiniset mieltymykset•  Ei mukautettua valmistelua

Varaa aika seuraaville:•  Potilaan koulutus•  Mahdollisten kiinnikkeiden poisto, jos niitä on käytetty alaleukaluun asennon muokkauksen esivaiheessa, muutoin tätä ei tarvita•  Jos alaleukaluun asennon muokkauksen esivaihetta ei ole ollut, kiinnikkeiden asetus

4
Siirtymävaihe

Tarkoitus: Pitää alaleukaluu muokatussa asennossa samalla, kun odotetaan Invisalign-vakio-oikomislaitteiden tai lisäoikomislaitteiden toimitusta

Kliininen hoito• Kuvaa ennen siirtymävaiheen oikomislaitteiden toimitusta• Ei ylimääräistä hampaan liikettä• Neljä siirtymävaiheen oikomislaitteen vaihetta pitää leuan korjatussa asennossa

5
Invisalign-vakiohoito (ylimääräiset Oikomiskalvot)

Tarkoitus: purennan viimeistely

Kliininen hoito: Uudet kuvat lähetetään Invisalign-vakiohoitona lisäoikomislaitteiden tilausten yhteydessä• Kliinisiä mieltymyksiä noudatetaan, lukuun ottamatta kiinnikkeiden viivettä (tavanomaisen Invisalign-hoidon mukaisesti)• Viimeistele okkluusiokäyrän tasoittuminen• Korjaa hammashoidolla mahdollisesti jäljellä oleva luokan II purentavirhe• Koordinoi ja viimeistele kaaret

Varaa aika seuraavalle:• Kiinnikkeiden asetus

6
Retentio
Retentioprotokolla luokan I asennon ylläpitämiseksi hammasten takaisin palautumisen estämiseksi (esim. Vivera-tuet)

1 Align Technology -yhtiön arkistotiedot 29. kesäkuuta 2018. Perustuu otantaan n=40 kliinisestä monikeskuksisesta NA IDE -tutkimuksesta.

2 Perustuu maailmanlaajuiseen kyselyyn, joka tehtiin aikavälillä joulukuu 2020 - maaliskuu 2021 Pohjois-Amerikassa, EMEA- ja APAC-alueilla, joihin sisältyvät seuraavat maat: Yhdysvallat, Kanada, Ranska, Italia, Espanja, Brasilia, Australia, Kiina, Japani. 209 oikomishoidon Invisalign-erikoishammaslääkäriä vastasi kysymyksiin: ”Merkitse missä määrin olet samaa mieltä seuraavan väittämän kanssa: ”Invisalign-hoito alaleukaluun asennon muokkauksella on mukavampi potilaille kuin luokan II toiminnolliset laitteet, joita olen käyttänyt aiemmin (Twin Block, Herbst, tms.).” ”Merkitse missä määrin olet samaa mieltä seuraavan väittämän kanssa: Potilaani ovat tyytyväisempiä Invisalign-hoitoon alaleukaluun asennon muokkauksella verrattuna potilaisiini, joita hoidettiin perinteisillä luokan II oikomiskojeilla (esim. Twin Block, Herbst, tms.).” Hyväksyntä-asteikko on 1–4, jossa 1 on ”voimakkaasti eri mieltä” ja 4 on ”voimakkaasti samaa mieltä”. Align Technology -yhtiön arkistotiedot 20. huhtikuuta 2021

3 Align Technology -yhtiön arkistotiedot helmikuu 2017

4 Align Technology -yhtiön arkistotiedot 27. syyskuuta 2021.

5 Align Technology -yhtiön arkistotiedot 27. syyskuuta 2021

6 Perustuu ohjelmiston suunnitteleman pystysuuntaisen päällekkäisyyden analyysiin ylä- ja alasiivekkeissä 1 976 Invisalign-hoitotapaukselle alaleukaluun asennon muokkauksen tarkkuussiivekkeillä aikavälillä 1.5.2021–30.6.2021. Tapaukset valmisteltiin sekä tarkkuussiivekkeillä että parannetuilla tarkkuussiivekkeillä, joilla oli täsmälleen samanlainen hoidon valmistelu ja hoito. Align Technology -yhtiön arkistotiedot 27. syyskuuta 2021.

Loading...