Mitkään hoidot eivät ole samanlaisia.

Läpinäkyvilla Invisalign-oikomiskalvoilla tehty hoito on osoittautunut menestykseksi luokan I, II ja III purentavirheiden hoidossa. Yksinkertaisesta hampaan liikkeestä monimutkaisempiin tapauksiin, Invisalign-järjestelmä pystyy auttamaan sinua saavuttamaan kliiniset tavoitteesi.

Katso, mihin Invisalign-hoito pystyy.

Luokka II
Luokka III
Etualueen ristipurenta
Hammasvälit
Avopurenta
Hampaiden ahtaus
Syväpurenta
Hampaanpoisto
Alaleukaluun asennon muokkaus
Keskilinjasiirtymä
Kapeat kaaret
Vaiheen I hoito
Taka-alueen ristipurenta
Kirurginen hoito
Yleisesti ottaen suoremmat hampaat

Suositeltu tapaustutkimus:

Luokka II


Luokka II — tai ”ylipurenta” — on tila, jossa ensimmäisen yläposkihampaan mesiobukkaalinen nystermä sijaitsee mesiaalisesti ensimmäisen alaposkihampaan mesiobukkaaliseen uurteeseen nähden sen sijaan, että ne molemmat olisivat suorassa. Tämä vaikuttaa haitallisesti molempien hammaskaarien purentasuhteeseen.

Potilaan tiedot:

Ikä: 24 Sukupuoli: Nainen Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Full

Hoitoaika yhteensä:

21 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Luokka III


Luokka III — tai ”alapurenta” — on tila, jossa ensimmäisen yläposkihampaan mesiobukkaalinen nystermä sijaitsee distaalisesti ensimmäisen alaposkihampaan mesiobukkaaliseen uurteeseen nähden sen sijaan, että ne molemmat olisivat suorassa. Tämä vaikuttaa haitallisesti molempien hammaskaarien purentasuhteeseen.

Potilaan tiedot:

Ikä: 27 Sukupuoli: Nainen Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Full

Hoitoaika yhteensä:

28 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Etualueen ristipurenta


Etualueen ristipurenta on epänormaali labio-lingvaalinen suhde yhden tai useamman ylä- ja alaetuhampaan välillä. Tämän tuloksena ylähampaat sijaitsevat lingvaalisesti alahampaisiin nähden.

Potilaan tiedot:

Ikä: 31 Sukupuoli: Mies Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Comprehensive

Hoitoaika yhteensä:

17 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Hammasvälit


Väljyys — tai ”leveät hammasvälit” — on tila, jossa vierekkäisten hampaiden välillä hammaskaaressa on liikaa tilaa.

Potilaan tiedot:

Ikä: 11 Sukupuoli: Mies Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Lite

Hoitoaika yhteensä:

8 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Avopurenta


Avopurenta on tila, jossa etuhammasalue ei tule pystysuunnassa keskipurennan päälle. Se voi rajoittua etuhampaisiin tai sisältää myös joitakin takahampaita.

Potilaan tiedot:

Ikä: 29 Sukupuoli: Nainen Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Full

Hoitoaika yhteensä:

19 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Hampaiden ahtaus


Hampaiden ahtaus on tila, jossa on ero hampaan koon ja hammaskaaren kanssa kohdistettavan hampaan käytettävissä olevan tilan välillä.

Potilaan tiedot:

Ikä: 41 Sukupuoli: Mies Invisalign-hoitovaihtoehto: i7

Hoitoaika yhteensä:

4 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Syväpurenta


Syväpurenta on tila, jossa etuhammasalueen pystysuuntainen päällekkäisyys keskipurennan kanssa on suurempi kuin 30–40 %.

Potilaan tiedot:

Ikä: 30 Sukupuoli: Nainen Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Teen

Hoitoaika yhteensä:

24 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Hampaanpoisto


Hampaanpoisto tarkoittaa yhden tai useamman hampaan poistoa, kun tarvitaan iso tila oikaisua varten ja oikean purentasuhteen luomiseksi jäljellä olevien hampaiden välille.

Potilaan tiedot:

Ikä: 16 Sukupuoli: Nainen Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Full

Hoitoaika yhteensä:

16 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Alaleukaluun asennon muokkaus


Invisalign-hoito alaleukaluun asennon muokkauksella on kasvaville potilaille, joilla on retrognaattisia luokan II purentavirheitä pysyvässä hampaistossa tai vakaassa myöhäisen vaiheen vaihduntahampaistossa. Tarkkuussiivekkeiden erikoisominaisuus on integroitu Invisalign-oikomislaitteisiin.

Potilaan tiedot:

Ikä: 13
Sukupuoli: Nainen
Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Teen alaleukaluun asennon muokkauksella

Hoitoaika yhteensä:

15 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Keskilinjasiirtymä


Keskilinjasiirtymä on tila, jossa yläleukaluun ja alaleukaluun kaarien keskisagittaalinen linja ovat epäsuhdassa toisiinsa ja/tai kasvojen keskilinjaan nähden.

Potilaan tiedot

Ikä: 35 Sukupuoli: Nainen Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Full

Hoitoaika yhteensä

10 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Kapeat kaaret


Kapeat kaaret on tila, jossa yläleukaluun ja/tai alaleukaluun kaarien poikittaisleveys on liian kapea, jotta hampaat pystyvät suoristumaan asianmukaisesti ja että niillä olisi hyvä purentakosketus.

Potilaan tiedot:

Ikä: 21 Sukupuoli: Nainen Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Comprehensive

Hoitoaika yhteensä:

11 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Vaiheen I hoito


Pysäyttävä hoito nuorille potilaille (6–10-vuotiaille): Varhainen hoito voi olla potilaan kannalta parasta, mikäli heidän ongelmansa on sellainen, joka voisi hoitamattomana pahentua vakavammaksi ajan mittaan. - Pysäytä kehittyvä ongelma; Poista ongelman syy; Ohjaa kasvo- ja leukaluiden kasvua; Tarjoa riittävä tila kehittyville pysyville hampaille.

Potilaan tiedot:

Ikä: 9 Sukupuoli: Mies Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Teen alaleukaluun asennon muokkauksella

Hoitoaika yhteensä:

13 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Taka-alueen ristipurenta


Taka-alueen ristipurenta on epänormaali labio-lingvaalinen suhde yhden tai useamman ylä- ja alatakahampaan välillä. Tämän tuloksena ylähampaat sijaitsevat lingvaalisesti alahampaisiin nähden, tai ylähampaat sijaitsevat niin bukkaalisesti alahampaisiin nähden, että niiden lingvaalinen pinta liukuu alempia bukkaalipintoja vasten.

Potilaan tiedot:

Ikä: 24 Sukupuoli: Nainen Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Full

Hoitoaika yhteensä:

29 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Kirurginen hoito


Kirurgista hoitoa käytetään korjaamaan purentavirheen aiheuttava luustollinen siirtymä.

Potilaan tiedot:

Ikä: 21 Sukupuoli: Mies Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Comprehensive

Hoitoaika yhteensä:

21 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Yleisesti ottaen suoremmat hampaat


Joissakin hymyissä ei ole mitään ”vikaa” – mutta pienillä korjauksilla voi olla suuri merkitys potilaan elämään. Invisalign-hoidon avulla potilaasi voivat nyt saada rakastamansa hymyn, jopa 50 prosenttia nopeammin. 1 2

Potilaan tiedot:

Ikä: 62 Sukupuoli: Nainen Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Full

Hoitoaika yhteensä:

13 kuukautta

EnnenJälkeen

Selaa tuloksia yli 1 000 tapauksesta

Tarkastele erilaisia Invisalign-tapaustutkimuksia — voit suodattaa niitä hoitointressisi mukaan — Align Global Galleryssa.

Tapauksiin sisältyvät:

Luokka II
Luokka III
Etualueen ristipurenta
Hammasvälitg
Avopurenta
Hampaiden ahtaus
Syväpurenta
Hampaanpoisto
Alaleukaluun asennon muokkaus
Keskilinjasiirtymä
Kapeat kaaret
Vaiheen I hoito
Taka-alueen ristipurenta
Kirurginen hoitot
Yleisesti ottaen suoremmat hampaat

1 Viikoittaista oikomiskalvon vaihtoa suositellaan kaikissa Invisalign-hoidoissa (oletusvaiheprotokollalla), joissa käytetään tuotteita Invisalign Full, Invisalign Teen, Invisalign Lite, Invisalign Assist ja Invisalign Go. Viikoittaisesta oikomiskalvon vaihdosta päättää lääkäri. Seuraa hampaiden liikkeitä, kuten rotaatioita, ekstruusioita ja merkittäviä juuriliikkeitä; erityisesti siniset ja mustat liikkeet hampaan liikkumisen arvioinnissa (TMA). Riippuen potilaan hoitovasteesta, erityisesti aikuisilla, harkitse pidempiä oikomiskalvojen vaihtovälejä.

2 viikoittaisten oikomiskalvojen vaihtojen kanssa verrattuna kahden viikon oikomiskalvojen käyttöön perustuen ensimmäisten ClinCheck-hoitosuunnitelmien hoidon kestoon

 

Loading...