Maailman kehittynein läpinäkyvä oikomiskalvojärjestelmä.1

Invisalign-järjestelmä on tunnistetuin läpinäkyvien oikomiskalvojen brändi mahdollisille potilaille2. Järjestelmämme on todistettu saavuttavan nopeita ja tarkkoja kliinisiä tuloksia yhdistämällä teknologian henkilökohtaiseen mukautukseen.Invisalign-järjestelmä on kiinteä osa mitä tahansa kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Se tarjoaa mahdollisuuden muuttaa sitä, miten lääkärit suhtautuvat potilaan hoitoon.​

Tri Guy Deeming

Optimoitu hoito alusta loppuun


 

SmartTrack-materiaali on erityisesti Invisalign-järjestelmää varten suunniteltu. Sen tarkoitus on tuottaa optimaalisesti halutut voimajärjestelmät, jotka siirtävät hampaita ennakoitavammin.3

Vuosien tutkimukseen ja miljoonilta potilailta saatuihin tietoihin perustuva, räätälöity hoito.

Invisalign-järjestelmä auttaa kasvattamaan sekä vastaanottoasi että potilaidesi hymyjä.

Alansa johtavista insinööreistä ja tutkijoista koottu tiimi, joka pyrkii jatkuvasti kehittämään potilaan kauniin hymyn mahdollisuuksia paremmiksi.

Ole osa menestystä.

Tiesitkö, että 75 % mahdollisista oikomishoitopotilaista hyötyisi suoremmista hampaista?4 Se on totta. Mutta se on vain alkua.

kyselyyn vastanneista hammaslääkäreistä ilmoitti uusien potilaiden määrän lisäyksestä5

kyselyyn vastanneista hammaslääkäreistä on samaa mieltä siitä, että Invisalign-potilaat ovat halukkaampia hyväksymään suositellut hammashoitotoimenpiteet 6

kyselyyn vastanneista potilaista sanoi pitäneensä digitaalisista jäljennöksistä enemmän johtuen aikaan, makuun, yökkäykseen ja mukavuuteen liittyvistä huolenaiheista ja suosittelevansa digitaalisia jäljennöksiä myös ystävilleen.7

Suunniteltu parantamaan sekä omaa että potilaidesi kokemusta.

Siirtymällä innovatiivisen kokonaisvaltaisen digitaalisen työnkulun käyttöön vastaanotollasi, voit varmistaa vastaanottosi kestävyyden ja hoidon erinomaisen laadun. Invisalign-hoitomme, digitaalisten hoitotyökalujemme ja iTero-skannerimme avulla pystyt tarjoamaan potilaillesi vuorovaikutteisemman kokemuksen – ja tehostat vastaanoton työnkulua.

Haluatko lisätietoja digitaalisista hoitotyökaluistamme?

Ryhdy maailman johtajan kumppaniksi muuttaaksesi useampia hymyjä.


muutettu maailmanlaajuisesti 8

Teknisesti edistynein

läpinäkyvien oikomiskalvojen järjestelmä maailmassa.9

iTero Element -skannerit

todistettu tarkkuus koko kaaren kuvauksille10

läpinäkyvillä oikomiskalvoilla tehty hoito

1 Perustuu kyselyyn, johon osallistui n=2 752 Invisalign-lääkäriä, joilta kysyttiin, kuinka paljon he ovat samaa tai eri mieltä seuraavan väitteen kanssa: ”Invisalign on maailman edistyksellisin digitaalinen oikomishoitojärjestelmä.” Tutkimus lääkäreille tehtiin Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Brasiliassa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Kiinassa, Japanissa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Align Technology -yhtiön arkistotiedot 10. heinäkuuta 2020.​

2 Align Technologyn -yhtiön arkistotiedot (Consumer Oct/Nov 2017)​

3 Verrattuna Invisalign-oikomiskalvoihin, jotka valmistettiin aiemmin yksikerroksisesta (EX30) materiaalista.​

4 Prevalence and distribution of selected occlusal characteristics in the US population, 1988-1991. Brunelle, et. al. Journal of Dental Research (2/96) and NHANES data​

5 läpinäkyvillä Invisalign-oikomiskalvoilla tehdyn hoidon lisäämisen jälkeen vastaanotoilleen. Perustuu kyselyyn, jossa n = 176 eurooppalaista aktiivisesti lähettävää Invisalign-hammaslääkäriä (1+ tapausta viimeisten 12 kuukauden aikana), jotka ovat samaa mieltä, että he ovat menestyksekkäästi integroineet läpinäkyvillä Invisalign-oikomiskalvoilla tehdyn hoidon vastaanotolleen. Heitä pyydettiin osoittamaan hyväksynnän taso väittämälle ”Läpinäkyvillä Invisalign-oikomiskalvoilla tehdyn hoidon lisääminen vastaanotolleni on lisännyt uusien potilaiden määrää.” Align Technology -yhtiön arkistotiedot 10. tammikuuta 2020.​

6 esteettiset ja korjaavan hoidon toimenpiteet: Perustuu kyselyyn, jossa n = 176 eurooppalaista aktiivisesti lähettävää Invisalign-hammaslääkäriä (enemmän kuin 1 tapaus viimeisten 12 kuukauden aikana), jotka ovat samaa mieltä, että he ovat menestyksekkäästi integroineet läpinäkyvien Invisalign-oikomiskalvojen hoidon vastaanotolleen. Heitä pyydettiin osoittamaan hyväksynnän taso väittämälle ”Läpinäkyvällä Invisalign-oikomiskalvolla hoidettu potilas on halukkaampi hyväksymään suositellut esteettiset tai korjaavan hoidon toimenpiteet.” Align Technology -yhtiön arkistotiedot 10. tammikuuta 2020.​

7 Emir Yuzbasioglu, Hanefi Kurt1 Rana Turunc, and Halenur Bilir. ”Comparison of digital and conventional impression techniques: evaluation of patients’ perception, treatment comfort, effectiveness and clinical outcomes.” BMC Oral Health. Julkaistu verkossa 30.1.2014. n = 24 tutkimuksessa, jossa vertailtiin polyeetteriä ja Ceracia.​

8 Align Technology -yhtiön arkistotiedot 30. syyskuuta 2021.

9 Perustuu kyselyyn, johon osallistui n=2,752 Invisalign-lääkäriä, joilta kysyttiin, kuinka paljon he ovat samaa tai eri mieltä seuraavan väitteen kanssa: ”Invisalign on maailman edistyksellisin digitaalinen oikomishoitojärjestelmä.” Tutkimus lääkäreille tehtiin Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Brasiliassa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Kiinassa, Japanissa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Align Technology -yhtiön arkistotiedot 10. heinäkuuta 2020.​

10 Tarkkuus määritettiin testatun todenmukaisuuden ja täsmällisyyden yhdistelmänä. Perustuu 9 vertaisarvioidun artikkelin tuloksiin 2018–2019. Align Technology -yhtiön arkistotiedot 22. heinäkuuta 2020.​

Loading...