Vastaa hammaslääketieteen muuttuvaan maailmaan

Potilaiden muuttuvat odotukset, suun terveyden paraneminen ja teknologian nopea kehitys ovat vieneet hammaslääketieteen uudelle aikakaudelle.​

Laajenna tarjontaasi vastaamaan asiakkaidesi tarpeita​

Invisalign-hoidon avulla voit antaa potilaillesi perustan parempaan suun terveyteen1.

Vakaus

Toiminta

Esteettisyys

Ylläpito

Ehkäisy

Mahdollisuus tarjota Invisalign-hoitoja potilaillesi tarkoittaa, että voit sisällyttää terveet, kauniit hymyt kokonaisvaltaisiin hoitosuunnitelmiisi.

Mahdollisuus on kiistaton​

Tiesitkö, että 75 % mahdollisista oikomishoitopotilaista hyötyisi suoremmista hampaista?2 Pitää paikkansa. Mutta se on vain alkua.​

kyselyyn vastanneista hammaslääkäreistä uskoi, että potilaan hampaiden tulee olla optimaalisessa asennossa ennen korjaavan hoidon toimenpiteiden aloittamista3

kyselyyn vastanneista hammaslääkäreistä oli samaa mieltä siitä, että Invisalign-hoidon käyttö ennen korjaavaa hoitoa tarjoaa paremman hoitoestetiikan4

kyselyyn vastanneista hammaslääkäreistä suositteli Invisalign-hoitoa ennen korjaavaa hoitoa käytettynä tekniikkana5

kyselyyn vastanneista hammaslääkäreistä ilmoitti, että Invisalign-hoito parantaa potilaiden luottamusta hymyynsä.6

1 Pacheco-Pereira C, Brandelli J, Flores-Mir C. Patient satisfaction and quality of life changes after Invisalign treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2018 Jun;153(6):834–41.​

2 Align Technologyn -yhtiön arkistotiedot (Consumer Oct/Nov 2017)​

3 Perustuu kyselyyn, johon osallistui n = 106 eurooppalaista Invisalign-palveluntarjoajaa, joiden oli merkitty lähettäneen vähintään kymmenen Invisalign-tapausta 12 viime kuukauden aikana [January 2019-December 2019]. Näiltä hammaslääkäreiltä kysyttiin: "Kuinka tarpeellista mielestäsi on, että potilaan hampaat ovat optimaalisessa asennossa ennen korjaavan hoidon toimenpiteiden aloittamista?” Nelitasoinen asteikko, jossa Tarpeellista = Erittäin tai Jokseenkin tarpeellista. Sisältää Invisalign-palveluntarjoajana toimivia hammaslääkäreitä Isosta-Britanniasta, Saksasta, Ranskasta, Espanjasta, Italiasta ja Pohjoismaista (Ruotsi, Suomi, Norja ja Tanska). Align Technology -yhtiön arkistotiedot 6. elokuuta 2020.​

4 Perustuu kyselyyn, johon osallistui n = 106 eurooppalaista Invisalign-palveluntarjoajaa, joiden oli merkitty lähettäneen vähintään kymmenen Invisalign-tapausta viimeisten 12 kuukauden aikana [January 2019-December 2019]. Näitä hammaslääkäreitä pyydettiin osoittamaan mielipiteensä väittämästä ”Hampaiden asennon parantaminen Invisalign-hoidolla ennen korjaavan hoidon toimenpiteitä tarjoaa paremman hoitoestetiikan.” 4-kohtainen asteikko, jossa Samaa mieltä = Voimakkaasti samaa mieltä tai Samaa mieltä. Sisältää Invisalign-palveluntarjoajana toimivia hammaslääkäreitä Isosta-Britanniasta, Saksasta, Ranskasta, Espanjasta, Italiasta ja Pohjoismaista (Ruotsi, Suomi, Norja ja Tanska). Align Technology -yhtiön arkistotiedot 6. elokuuta 2020.​

5 Perustuu kyselyyn, johon osallistui n = 106 eurooppalaista Invisalign-palveluntarjoajaa, joiden oli merkitty lähettäneen vähintään kymmenen Invisalign-tapausta 12 viime kuukauden aikana [January 2019-December 2019]. Näiltä hammaslääkäreiltä kysyttiin ”kuinka todennäköisesti suosittelisit Invisalign-hoitoa ennen korjaavaa hoitoa käytettynä tekniikkana potilaillesi??” 5-kohtainen asteikko, jossa Suosittelee = Ehdottomasti tai Luultavasti suosittelen. Sisältää Invisalign-palveluntarjoajana toimivia hammaslääkäreitä Isosta-Britanniasta, Saksasta, Ranskasta, Espanjasta, Italiasta ja Pohjoismaista (Ruotsi, Suomi, Norja ja Tanska). Align Technology -yhtiön arkistotiedot 6. elokuuta 2020.​

6 Perustuu kyselyyn, jossa n = 176 eurooppalaista aktiivisesti lähettävää Invisalign-hammaslääkäriä (enemmän kuin 1 tapaus viimeisten 12 kuukauden aikana), jotka ovat samaa mieltä, että he ovat menestyksekkäästi integroineet läpinäkyvillä Invisalign-oikomislaitteilla tehdyn hoidon vastaanotolleen. Heitä pyydettiin osoittamaan hyväksynnän taso väittämälle ”Olen samaa mieltä siitä, että läpinäkyvät Invisalign-oikomiskalvotparantavat potilaiden luottamusta hymyynsä.” Tiedot Align Technologyn arkistossa 10. tammikuuta 2020.​ ​

Loading...