Mitkään hoidot eivät ole samanlaisia.

Läpinäkyvilla Invisalign-oikomiskalvoilla tehty hoito on osoittautunut menestykseksi luokan I, II ja III purentavirheiden hoidossa. Yksinkertaisesta hampaan liikkeestä monimutkaisempiin tapauksiin, Invisalign-järjestelmä pystyy auttamaan sinua saavuttamaan kliiniset tavoitteesi.

Katso, mihin Invisalign-hoito pystyy.

Luokka II
Ennen korjaavaa hoitoa, Hammasvälit, Hampaan ulkonema
Hammasvälit
Avopurenta
Hampaiden ahtaus
Keskilinjasiirtymä
Kapeat kaaret
Yleisesti ottaen suoremmat hampaat

Suositeltu tapaustutkimus:

Luokka II


Luokan II purentavirhe on tila, jossa ensimmäisen yläposkihampaan mesiobukkaalinen nystermä sijoittuu mesiaalisesti ensimmäisen alaposkihampaan mesiobukkaaliseen uurteeseen nähden.

Potilaan tiedot:

Ikä: 21
Sukupuoli: Nainen
Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Go

Hoitoaika yhteensä:

4 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Ennen korjaavaa hoitoa, Hammasvälit, Hampaan ulkonema


Potilaan tiedot:

Ikä: 36
Sukupuoli: Mies
Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Go

Hoitoaika yhteensä:

4 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Hammasvälit


Väljyys on tila, jossa vierekkäisten hampaiden välillä on liikaa tilaa hammaskaaressa.

Potilaan tiedot:

Ikä: 44
Sukupuoli: Nainen
Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Go

Hoitoaika yhteensä:

10 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Avopurenta


Avopurenta on tila, jossa purentavirhe, jossa ei ole kosketusta hammaskaarien etualueella ja takahampaat ovat okkluusiossa. Se voi rajoittua etuhampaisiin tai sisältää myös joitakin takahampaita.

Potilaan tiedot:

Ikä: 36
Sukupuoli: Mies
Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Go

Hoitoaika yhteensä:

7 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Hampaiden ahtaus


Hampaiden ahtaus on tila, jossa on ero hampaan koon ja hammaskaaren kanssa kohdistettavan hampaan käytettävissä olevan tilan välillä.

Potilaan tiedot:

Ikä: 57
Sukupuoli: Nainen
Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Go

Hoitoaika yhteensä:

6 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Keskilinjasiirtymä


Keskilinjasiirtymä on tila, jossa yläleukaluun ja alaleukaluun kaarien keskisagittaalinen linja ovat epäsuhdassa toisiinsa ja/tai kasvojen keskilinjaan nähden.

Potilaan tiedot

Ikä: 30
Sukupuoli: Nainen
Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Go

Hoitoaika yhteensä

3 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Kapeat kaaret


Kapeat kaaret on tila, jossa yläleukaluun ja/tai alaleukaluun kaarien poikittaisleveys on liian kapea, jotta hampaat pystyvät suoristumaan asianmukaisesti ja että niillä olisi hyvä purentakosketus.

Potilaan tiedot:

Ikä: 21
Sukupuoli: Mies
Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Lite

Hoitoaika yhteensä:

11 kuukautta

EnnenJälkeen

Suositeltu tapaustutkimus:

Yleisesti ottaen suoremmat hampaat


Joissakin hymyissä ei ole mitään ”vikaa” – mutta pienillä korjauksilla voi olla suuri merkitys potilaan elämään. Invisalign-hoidon avulla potilaasi voivat nyt saada rakastamansa hymyn.

Potilaan tiedot:

Ikä: 20
Sukupuoli: Nainen
Invisalign-hoitovaihtoehto: Invisalign Go

Hoitoaika yhteensä:

5 kuukautta

EnnenJälkeen

Selaa eri tapauksien tuloksia.

Tarkastele erilaisia Invisalign-tapaustutkimuksia — voit suodattaa niitä hoitointressisi mukaan — Invisalign Go Galleryssa.

Tapauksiin sisältyvät:

Luokka II
Etuhampaiden ristipurenta
Hammasvälit
Avopurenta
Hampaiden ahtaus
Syväpurenta
Keskilinjasiirtymä
Kapeat kaaret
Ennen korjaavaa hoitoa
Hymylinja
Hampaan ulkonema
Yleisesti ottaen suoremmat hampaat
Loading...