Visit our social media channels

Skip to main content

Käyttöehdot

ALIGN-VERKKOSIVUN KÄYTTÄMINEN EDELLYTTÄÄ SEURAAVIEN EHTOJEN NOUDATTAMISTA.

Tervetuloa Align-verkkosivulle (“Verkkosivu”). Lue tämän verkkosivun käyttöä koskevat käyttöehdot. Avaamalla, käyttämällä tai lataamalla verkkosivuilla olevia tietoja ja/tai materiaalia hyväksyt tämän käyttöehdon ehdot ja vaatimukset (“Käyttöehdot”). Ellet hyväksy käyttöehtoja, älä käytä näitä sivuja. Tämä verkkosivu voi sisältää omistusoikeudellisia ja tekijänoikeustietoja, joiden ehtoja on noudatettava.

1. LÄÄKETIETEELLINEN VASTUUNVAPAUTUSLAUSEKE

Kaikki tällä verkkosivulla olevat tiedot, mukaan lukien hampaiden hoitoon, lääketieteelliset ja terveyteen liittyvät tiedot, ovat tarkoitettu vain tiedottamiseen. näitä tietoja ei tule pitää täydellisinä eikä niitä ole tarkoitettu korvaamaan potilaskäyntiä lääketieteen ammattilaisen luona tai puhelua, konsultointia hänen kanssaan tai muita tuotepakkauksessa tai merkinnöissä olevia tietoja. Verkkosivulta saatavat tiedot eivät ole täydellisiä eivätkä ne kata kaikkia sairauksia, fyysisiä tiloja tai niiden hoitoa. Esitetyt tiedot ovat vain tiedotustarkoitukseen ja niitä käytetään omalla vastuulla. Älä koskaan laiminlyö hammas- tai lääketieteellisten ohjeiden antamista tai viivyttele tämän kanssa tällä verkkosivulla lukemasi perusteella eikä näitä tietoja myöskään tule käyttää hammas- tai terveysongelmien diagnosointiin tai lääkkeiden määritykseen.

2. VERKKOSIVUJEN TIETOJEN KÄYTTÖ

Suostut siihen, että et jaa, monista, kopioi, myy, jälleenmyy, hae tai millään muulla tavalla hyödynnä nettisivujamme tai niillä olevaa materiaalia kaupallisiin tarkoituksiin. Et julkaise näillä sivuilla olevia tietoja, jaa tietoja edelleen tai tallenna näiltä sivuilta saatua materiaalia julkiseen tai yksityiseen elektroniseen hakujärjestelmään. Et muokkaa tai muulla tavoin muunna näiltä sivuilta saatua tietoa. Hyväksyt poikkeuksetta, että Align omistaa tältä verkkosivulta kopioitavien tietojen tai materiaalien tekijänoikeudet. Tämä lupa päättyy automaattisesti ilman ennakkoilmoitusta, jos käyttöehtoja rikotaan. Käyttöoikeuden päätyttyä sinun on välittömästi tuhottava ladattu tai tulostettu materiaali.

Yllä ilmoitetun lisäksi, mitään verkkosivun sisällöstä ei ole tarkoitettu minkään Alignin tai kolmannen osapuolen lisenssin tai oikeuksien, tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- tai muiden immateriaalilainsäädännön mukaan siirrettäväksi implikaationa, määräyksenä tai muulla tavalla. Yllä mainitun lisäksi, mitään sisällöstä ei ole tarkoitettu minkään Alignin tekijänoikeuksien lisenssin tai oikeuden siirtämiseksi ja kaikki verkkosivumme sisältö on tekijänoikeussuojattu. Ellei toisin mainita, me tai lisenssinantajamme omistamme näiden sivujen ja niillä olevan materiaalin aineettomat oikeudet. Alla olevan lisenssin perusteella meillä on yksinoikeus kaikkiin aineettomiin oikeuksiimme.

3. KÄYTTÄMINEN

Hyväksyt, että et käytä verkkosivujamme: riko tai avusta rikkomaan mitään voimassa olevaa paikallista, kansallista tai kansainvälistä lainsäädäntöä; loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien mutta ei rajoittuen immateriaalioikeuksiin ja yksityisyydensuoja- tai julkaisuoikeuksiin; tai häiritse tai estä verkkosivua, tietokonepalvelimia tai tältä verkkosivulta avattavia kiintolevyjä. Jos käytät verkkosivua yllä kuvatulla tavalla, Align voi, arvionsa perusteella, lopettaa verkkosivun käyttöoikeutesi.

4. PALAUTE

Kaikki palautteet, tiedot, ehdotukset, luovutukset tai materiaalit jotka lähetät tämän verkkosivun kautta tai siihen liittyen, pitää Align (“Luovutusta”) julkisena. Lähettämällä kyseisen luovutuksen Alignille, hyväksyt, että Alignilla on maksuton, yleinen, siirrettävä, rojaltivapaa, maailmalaajuinen oikeus ja lupa kopioida, käyttää, muokata, näyttää ja jakaa luovutuksiin sisältyvää tekijänoikeussuojattua tai muuta immateriaalioikeussuojattua aineistoa. Align saa käyttää kyseistä luovutustaan rajattomasti haluamaansa tarkoitukseen. Hyväksyt, että olet vastuussa lähettämästäsi luovutuksesta ja, että sinä, ei Align, olet vastuussa luovutuksesta, mukaan lukien sen laillisuudesta ja tekijänoikeudesta. Huolimatta mahdollisista ristiriitaisuuksista näissä käyttöehdoissa, luovutukset eivät saa sisältää mitään potilaan tai lääkärin luottamuksellisia tietoja.

5. VERKKOSIVUN MUOKKAAMINEN JA LOPETTAMINEN

Align pidättää oikeuden milloin tahansa ja ajoittain muokata tai keskeyttää, tilapäisesti tao pysyvästi, verkkosivun toiminnan (tai sen osan) ilman ennakkoilmoitusta. Hyväksyt, että Align ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle verkkosivun muokkauksesta, lopettamisesta tai peruuttamisesta. Align voi myös tehdä parannuksia ja/tai muutoksia verkkosivulla kuvattuihin tuotteisiin, palveluihin ja/tai ohjelmiin, ilman ennakkoilmoitusta. Align ei kuitenkaan ole vastuussa verkkosivun päivityksistä, parannuksista tai muutoksista.

6. MUUT VERKKOSIVUT JA RESURSSIT

Verkkosivua käyttävät kolmannet osapuolet voivat tarjota linkin tai pääsyn toiselle verkkosivulle tai resursseihin. Koska Alignilla ei ole mitään hallintaa näiden sivujen tai resurssien sisällöstä, hyväksyt, että Align ei ole vastuussa näiden sivustojen tai resurssien käytettävyydestä, eikä hyväksy tai ole vastuussa niillä julkaistavasta sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista. Hyväksyt tämän lisäksi, että Align ei ole vastuussa, suorasti tai epäsuorasti, mistään vaurioista tai tappioista, joiden väitetään syntyneen kyseisen verkkosivun tai resurssien sisällön tai tuotteiden käytöstä.

7. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Vaikka evästeiden hyväksyminen ei ole edellytys verkkosivun käyttämiseksi, me käytämme evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneen kiintolevylle ja joita käytetään yksittäisen verkkosivun käytön analysointiin. Keräämällä ja muistamalla verkkosivun vierailutiedot, verkkosovellukset tunnistavat ja vastaavat henkilökohtaisten ominaisuuksiesi mukaisesti. Evästetiedosto sisältää tietoja, joita verkkosivu käyttää vastaamaan sinulle yksilönä ja räätälöimään verkkosivukokemuksen ominaisuuksiesi mukaan.

Jotkin verkkosivun osat käyttävät evästeitä. Tämän avulla, Align voi arvioida käyttäjille tarjottujen tietojen hyödyllisyyden ja analysoida navigointirakenteen, jonka avulla kyseiset tiedot hankitaan. Loppujen lopuksi, evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivun käyttöä.

Jos et halua vastaanottaa evästeitä verkkosivultamme, voit asettaa selaimesi varoittamaan ennen evästeiden hyväksymistä ja estämään ne kun selain huomauttaa niiden olemassaolosta. Voit estää kaikki evästeet sulkemalla ne selaimessa. Jos olet asettanut selaimen estämään evästeet, voit kuitenkin käyttää Alignin verkkosivuja, mutta tämä voi vaikuttaa sen toimivuuteen.

8. RAJOITETTU VASTUU

Verkkosivulla olevat tiedot eivät ole täydelliset. Vaikka Align yrittää parhaansa mukaan huolehtia tietojen oikeellisuudesta, emme ole vastuussa tietojen täydellisyydestä tai oikeellisuudesta. TIEDOT TÄLLÄ VERKKOSIVULLA TARJOTAAN “SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, SUORAA TAI EPÄSUORAA, LAKISÄÄTEISTÄ TAI MUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA SEN SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI KAUPALLISUUDESTA. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ: (a) KÄYTÄT VERKKOSIVUA OMALLA VASTUULLA. VERKKOSIVU TARJOTAAN “SELLAISENAAN” JA “KUN SAATAVISSA” PERUSTEELLA. ALIGN EI HYVÄKSY MITÄÄN TAKUUTA, SUORAA TAI EPÄSUORAA, LAKISÄÄTEISTÄ TAI MUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA SEN SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI KAUPALLISUUDESTA. (b) ALIGN EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA, ETTÄ (i) VERKKOSIVU VASTAISI VAATIMUKSIASI, (ii) VERKKOSIVU TOIMISI KESKEYTTÄMÄTTÖMÄSTI, AJALLAAN, TURVALLISESTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI, (iii) VERKOSIVULTA HANKITUT TIEDOT OLISIVAT OIKEAT JA LUOTETTAVAT. (c) KAIKKIA VERKKOSIVULTA LADATTUA TAI MUUTEN HANKITTUA MATERIAALIA KÄYTETÄÄN OMALLA VASTUULLA JA HARKINNAN MUKAISESTI JA OLET YKSIN VASTUUSSA MATERIAALIN LATAAMISESTA AIHEUTUNEISTA VAURIOISTA TIETPOKONEJÄRJESTELMÄÄN TAI TIETOJEN KATOAMISESTA. (d) MITKÄÄN OHJEET TAI TIEDOT, SUULLISET TAI KIRJALLISET, JOTKA OLET HANKKINUT VERKKOSIVULTA, MUODOSTA MITÄÄN TAKUUTA ALIGNILTA.

9. VASTUUN RAJOITUS

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ ALIGN TAI VERKKOSIVUN LAATIMISEEN, TUOTTAMISEEN TAI JAKELUUN OSALLISTUNUT KOLMAS OSAPUOLI EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERIKOISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI ESIMERKILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, TOTEUTUMATTA JÄÄNEET VOITOT, SOPIMUKSET, LIIKETOIMET, GOODWILL, TIEDOT, TUOTOT TAI ODOTETUT KUSTANNUSSÄÄSTÖT (VAIKKA ALIGN ON SAANUT TIETOA KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA), JOTKA JOHTUVAT: (i) VERKKOSIVUN KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTÖN TAIDOTTOMUUDESTA; (ii) KUSTANNUKSISTA VAIHTOTAVARAN, TIETOJEN TAI DATAN HANKINNASTA, JOTKA ON OSTETTU, VASTAANOTETTU VIESTISSÄ TAI OSTOTAPAHTUMAN YHTEYDESSÄ SYÖTETTY VERKKOSIVULLE; (iii) TIEDONSIIRRON LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ TAI MUOKKAAMISESTA; (iv) KOLMANNEN OSAPUOLTEN ILMAISUISTA TAI TOIMINNOISTA; TAI (v) MUISTA VERKKOSIVUA KOSKEVISTA TOIMINNOISTA.

10. POIKKEUKSET JA RAJOITUKSET

JOTKIN TUOMIOVALLAT EIVÄT SALLI TIETTYJEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA TAI SATUNNAISTEN TAI SEURAAMUKSELLISTEN VAUROIDEN RAJOITUSTA TAI POISSULKEMISTA. TÄSTÄ JOHTUEN, OSA YLLÄ MAINITUISTA RAJOITUKSISTA KOHDASSA 12 JA 13 EIVÄT KOSKE SINUA.

11. VASTUUSTA VAPAUTTAMINEN

hyväksyt vapauttaa ja pitää Alignin, sen tytäryhtiöt, yhteistyökumppanit, toimihenkilöt, edustajat, yhteismarkkinoijat tai muut liikekumppanit ja työntekijät, vahingoittumattomina vaatimuksilta tai reklamaatioilta, mukaan lukien kohtuulliset asianajajakulut, jotka kolmas osapuoli on tehnyt verkkosivumme käytöstä johtuneesta syystä, tämän käyttöehdon rikkomuksesta, tai muiden henkilöiden tai yhteisöjen oikeuksien rikkomuksesta.

12. ILMOITUKSET

Huomautukset voidaan lähettää sähköpostilla tai tavallisella postilla. Align voi myös lähettää tämän käyttöehdon tai verkkosivun muokkausta koskevia ilmoituksia, näyttämällä ilmoitukset tai niiden linkit verkkosivulla.

13. LAILLISET KIISTAT

Tähän käyttöehtoon ja suhteeseesi Alignin kanssa sovelletaan Hollannin lakia, ja tuomiovalta on Hollannissa sijaitsevilla tuomioistuimilla. Sinä ja Align olette henkilökohtaisesti ja yksinomaan Hollannissa sijaitsevien tuomioistuimien tuomiovallan alaisia.

14. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Voimme täydentää tätä käyttösopimusta milloin tahansa julkaisemalla muutetut tiedot sivuillamme ja olet vastuussa niiden tarkastamisesta säännöllisesti. Kaikki lisäykset ovat automaattisesti voimassa 30 päivän kuluttua niiden ensimmäisestä julkaisemisesta sivuillamme. Verkkosivun käyttöä muutosten hyväksymispäivän jälkeen pidetään sitovana muutosten hyväksyntänä.

15. YLEISTÄ

Tämä käyttösopimus muodostaa täydellisen sopimuksen sinun ja Alignin välille siitä, mikä liittyy näiden sivujen käyttöösi, ja korvaa kaikki mahdolliset aiemmat sopimukset tästä samasta asiasta. Alignin epäonnistuminen käyttösopimuksen ehtojen valvomisessa ei muodosta minkään ehdon tai oikeuden mitätöimistä. Jos jotain käyttösopimuksen osaa pidetään mahdottomana valvoa, laaditaan tämä osa voimassa olevan lainsäädännön mukaan vastaamaan mahdollisimman läheisesti osapuolen tarkoituksia ja loput ehdoista ovat voimassa kokonaisuudessaan. Käyttösopimuksen osat 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 ja 15 ovat voimassa kaikkien käyttösopimuksen päättämisen jälkeen. Tähän käyttösopimukseen sovelletaan Hollannin lakia, huomioimatta sen ristiriitoja lakiehtojen kanssa. Molemmat osapuolet ovat henkilökohtaisesti Hollannin tuomioistuimien tuomiovallan alaisia ja hyväksyvät, että mikä tahansa tähän käyttöehtoon liittyvä toiminta tuodaan tuomioistuimeen Hollannissa.

Sopiiko Invisalign sinulle?

Sopiiko Invisalign sinulle? Selvitä

Hymytarinoita

Hymytarinoita Katso videot